[MV] Thương Thành

Thương Thành

Editor: Chiller

Translator: Mặc Thủy

Subber: Vọng Nguyệt

Couple: Hạng Thiếu LongxTriệu Bàn/Doanh Chính (Tầm Tần Ký)

Tiếp tục đọc “[MV] Thương Thành”

[MV] Họa Tâm

Họa Tâm

Chế tác: Thanh Phong Minh Nguyệt Trúc

Hiệu ứng: GaLoveJiro

Người dịch: Mặc Thủy

Phụ đề: Vọng Nguyệt

Couple: Triệu Vy x Châu Tấn | Huỳnh Hiểu Minh x Đặng Siêu / Cổ Thiên Lạc x Lâm Phong

Tiếp tục đọc “[MV] Họa Tâm”

Thùy Gia Thiên Hạ_Chương 32

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Thuỳ Gia Thiên Hạ”

Dịch: Mặc Thuỷ

.

CHƯƠNG 32

.

“Ngươi đến đây làm gì?” Cố Tích Triều hỏi, lần này ngữ khí lạnh lùng. Thu Chi Hoa từng hứa với y sẽ chăm sóc Thích Thiếu Thương, sao vừa quay đi đã để hắn chạy đến Lâm An, lại còn làm những việc thế này?

Tiếp tục đọc “Thùy Gia Thiên Hạ_Chương 32”

Thùy Gia Thiên Hạ_Chương 31

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Thuỳ Gia Thiên Hạ”

Dịch: Mặc Thuỷ

.

CHƯƠNG 31

.

Một đường đuổi theo Thích Thiếu Thương và Cố Tích Triều, Đường Thê vừa rời khỏi Vân Nam thì phát hiện một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng, cậu căn bản không biết nên đi về hướng nào? Đường Thê từ nhỏ theo Thính Đào Tử luyện kiếm, nơi quen thuộc nhất cũng chỉ có Đường Môn và đạo quán, vừa bước ra khỏi Ác Khách Cốc, liền biết được sự nghiêm trọng của vấn đề này, thành Lâm An? Thành Lâm An ở đâu?

Tiếp tục đọc “Thùy Gia Thiên Hạ_Chương 31”