Thùy Gia Thiên Hạ_Chương 30

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Thuỳ Gia Thiên Hạ”

Dịch: Mặc Thuỷ

.

CHƯƠNG 30

.

Tuy rằng lỡ mất giờ lành, nhưng kiệu hoa của Trạch gia cũng xem như bình an vào được trong Dương Phong Tiêu Cục, Cổ lão gia và tân lang tuy có chút nghi ngờ, nhưng vẫn vui mừng hoan hỷ đón tân nương vào, trong đó, không ít người tò mò đánh giá một thanh niên tóc bạc vận bạch y, cười vui vẻ không giống như đến gây sự, nhưng mà lại chẳng có ai nhận ra hắn.

Tiếp tục đọc “Thùy Gia Thiên Hạ_Chương 30”