Thùy Gia Thiên Hạ_Chương 29

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Thuỳ Gia Thiên Hạ”

Dịch: Mặc Thuỷ

.

CHƯƠNG 29

.

Cả hai nhóm người đều kinh ngạc trừng mắt nhìn Thích Thiếu Thương, vẻ ngoài hắn không thể xem là uy vũ, hơn nữa còn thấp hơn đại hán kia nửa cái đầu, nhưng chỉ cần một quyền đã đánh văng đối phương ra thật xa, mà Thích Thiếu Thương hiện giờ còn đang phẩy tay tựa như chưa có chuyện gì xảy ra.

Tiếp tục đọc “Thùy Gia Thiên Hạ_Chương 29”