Thùy Gia Thiên Hạ_Chương 27

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Thuỳ Gia Thiên Hạ”

Dịch: Mặc Thuỷ

.

CHƯƠNG 27

.

Cố Tích Triều cúi đầu thu dọn hành lý, nếu Thích Thiếu Thương đã không sao, y cũng không cần thiết phải lưu lại đây, tên đã bắn ra không thể thu lại, y đã đi nước cờ đầu tiên, thì buộc phải tiếp tục nước cờ thứ hai, ai thắng ai thua phải là do y định đoạt.

Tiếp tục đọc “Thùy Gia Thiên Hạ_Chương 27”