Thùy Gia Thiên Hạ_Chương 26

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Thuỳ Gia Thiên Hạ”

Dịch: Mặc Thuỷ

.

CHƯƠNG 26

.

Ánh nắng ấm áp rọi vào phòng, Cố Tích Triều rất không tình nguyện mở mắt ra, Thích Thiếu Thương vẫn còn ngủ say bên cạnh y, tóc bạc trắng không có một sợi khác màu phủ xuống bên má, Cố Tích Triều vươn tay cầm lấy mấy lọn chơi đùa, Thích Thiếu Thương trước đây là loại người vừa sáng sớm đã rất có tinh thần, hiện giờ dậy trễ hơn y, chứng tỏ hắn vẫn còn chưa hoàn toàn phục hồi, thở dài một hơi, biết rõ không thể vội vàng, nhưng trong lòng lại không ngăn được hy vọng, mong Thích Thiếu Thương có hồi phục lại như trước.

Tiếp tục đọc “Thùy Gia Thiên Hạ_Chương 26”

Thùy Gia Thiên Hạ_Chương 25

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Thuỳ Gia Thiên Hạ”

Dịch: Mặc Thuỷ

.

CHƯƠNG 25

.

Có hai kẻ nào đó vốn bị cấm uống rượu, hiện giờ lại đang ngồi dưới ánh trăng, vừa ăn thịt bồ câu vừa tán gẫu mọi việc từ trời nam đến đất bắc, vui vẻ đến quên cả thời gian.

Tiếp tục đọc “Thùy Gia Thiên Hạ_Chương 25”