Thùy Gia Thiên Hạ_Chương 20

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Thuỳ Gia Thiên Hạ”

Dịch: Mặc Thuỷ

.

CHƯƠNG 20

.

Muốn làm tan bức tường băng đó làm một việc cần rất nhiều thời gian, củi lửa cháy không bao lâu lại tắt, chờ một lúc lâu sau mới tiếp tục đốt cháy, chưa bao lâu sau lại tắt lần nữa, cứ như vậy lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, cuối cùng khi Đường Long Nguyệt mang được Thích Thiếu Thương ra khỏi khe nứt, đã qua một ngày một đêm.
Tiếp tục đọc “Thùy Gia Thiên Hạ_Chương 20”

Thùy Gia Thiên Hạ_Chương 19

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Thuỳ Gia Thiên Hạ”

Dịch: Mặc Thuỷ

.

CHƯƠNG 19

.

Ác Khách, còn gọi là Phong Già Nhi, cũng chính là những đóa Mạn Đà La hoa có độc đang tràn ngập khắp nơi này. Chậm rãi tản bộ, hương hoa nhàn nhạt lan tỏa khắp nơi, Cố Tích Triều nhìn đóa hoa trắng thuần, không khỏi nhớ đến mẫu thân, cũng bất giác khâm phục Cung Túc, con người này tình nghĩa sâu nặng cũng rất si tình, đã vì mẫu thân mà trồng nên một ngọn núi đầy Mạn Đà La, có điều khâm phục là khâm phục, y vẫn rất ghét người nọ.

Tiếp tục đọc “Thùy Gia Thiên Hạ_Chương 19”