Thùy Gia Thiên Hạ_Chương 18

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Thuỳ Gia Thiên Hạ”

Dịch: Mặc Thuỷ

.

CHƯƠNG 18

.

Vân Nam, Ác Khách Cốc, Cung Túc dẫn theo Cố Tích Triều và Đường Thê đến căn nhà nhỏ nơi ông sống, vì bọn họ không thể lên Sáp Thiên Lĩnh trong đêm, đối với hai người một bị thương một có bệnh như Cố Tích Triều và Đường Thê, điều này là quá nguy hiểm.

Tiếp tục đọc “Thùy Gia Thiên Hạ_Chương 18”

Thùy Gia Thiên Hạ_Chương 17

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Thuỳ Gia Thiên Hạ”

Dịch: Mặc Thuỷ

.

CHƯƠNG 17

.

Đại Tống tuy nguy nan, nhưng đời sống nhân dân vẫn coi như giàu có phồn vinh. Trong một quán trọ giản dị, Cố Tích Triều yên lặng ngồi trong một góc, ngây người nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tiếp tục đọc “Thùy Gia Thiên Hạ_Chương 17”