Thùy Gia Thiên Hạ_Chương 16

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Thuỳ Gia Thiên Hạ”

Dịch: Mặc Thuỷ

.

CHƯƠNG 16

.

“Ta biết tên tiện nhân Ôn Đình đó đã có được một bảo bối, khiến cho bản thân nhuốm đầy máu tanh phải trốn đông trốn tây, không ngờ rằng y còn có khả năng này, nhân lúc rảnh rỗi còn không quên đến Hủy Nặc thành giết người?” Ôn Diễm cười khúc khích. Hách Liên Xuân Thủy xanh mặt, còn Đường Long Nguyệt vội vàng dùng mắt ra hiệu cho Ôn Diễm, có những người nói chuyện không biết lựa lời cũng không nể mặt ai.
Tiếp tục đọc “Thùy Gia Thiên Hạ_Chương 16”

Thùy Gia Thiên Hạ_Chương 15

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Thuỳ Gia Thiên Hạ”

Dịch: Mặc Thuỷ

.

CHƯƠNG 15

.

Đối phương có năm ngón tay cứng như trảo, móng tay ánh bạc lóe sáng, vuốt sắc hung hăng hướng về phía Đường Mạc, mang theo mùi tanh khó chịu. Đường Mạc vội vàng kéo Đường Thê lùi về sau.
Tiếp tục đọc “Thùy Gia Thiên Hạ_Chương 15”