Thùy Gia Thiên Hạ_Văn Án

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

Đệ tam bộ “Thuỳ Gia Thiên Hạ”

Dịch: Mặc Thuỷ

.

VĂN ÁN

.

Một ma đầu tay nhuộm máu, một thanh bảo kiếm tước kim đoạn ngọc, mười sáu năm qua, vẫn ngủ say dưới vực sâu.
Vô số người vì tranh giành bảo kiếm mà mất mạng, nhưng không ai xuống được dưới đáy đầm nước lạnh như băng, đoạt lấy Nghịch Thuỷ Hàn.
Đường Thê, thứ tử của Đường Môn, vâng lệnh sư phụ đến lấy bảo kiếm, không ngờ thanh Nghịch Thuỷ Hàn và bản thân có mối liên hệ mật thiết…..
Cố Tích Triều, nam nhân trẻ tuổi say ngủ trong băng giá kia, sau khi được cứu sống, lại bắt đầu đại khai sát giới, máu nhuộm võ lâm.
Ai có thể khiến y dừng tay?
Ai có thể xoa dịu nỗi đau của y?
Tất cả đáp án, đều ở Tháp Thiên Lĩnh, Vân Nam……

———————–
.