Cửu Vạn Phong_Phiên ngoại chi Lưỡng Bất Yếm_Phần 2

CỬU VẠN PHONG

Tác giả: Hứa Duy Hạ

.

Dịch: Mặc Thủy

.

Phiên ngoại chi Lưỡng Bất Yếm

Phần 2

Kỵ lữ hành dịch đoạn hồng trung quy

(Lãng du đã lâu cuối cùng nhạn trở về)

Tiếp tục đọc “Cửu Vạn Phong_Phiên ngoại chi Lưỡng Bất Yếm_Phần 2”

Cửu Vạn Phong_Phiên ngoại chi Lưỡng Bất Yếm_Phần 1

CỬU VẠN PHONG

Tác giả: Hứa Duy Hạ.

Dịch: Mặc Thủy

.

Phiên ngoại chi Lưỡng Bất Yếm

Phần 1

Thốn thiết sát ngư nhất đao kiến huyết

(Tấc sắt giết cá một đao thấy máu)

Tiếp tục đọc “Cửu Vạn Phong_Phiên ngoại chi Lưỡng Bất Yếm_Phần 1”

Cửu Vạn Phong_Phiên ngoại chi Nhất Biều Ẩm_Phần 9

CỬU VẠN PHONG

Tác giả: Hứa Duy Hạ

.

Dịch: Mặc Thủy

.

Phiên ngoại chi Nhất Biều Ẩm

Phần 9

Nguyên lai mộng như nhân sinh mộng như mộng

(Thì ra mộng vừa là cuộc đời lại vừa là mộng)

Tiếp tục đọc “Cửu Vạn Phong_Phiên ngoại chi Nhất Biều Ẩm_Phần 9”

Cửu Vạn Phong_Phiên ngoại chi Nhất Biều Ẩm_Phần 8

CỬU VẠN PHONG

Tác giả: Hứa Duy Hạ

.

Dịch: Mặc Thủy

.

Phiên ngoại chi Nhất Biều Ẩm

Phần 8

Tuế nguyệt lý đạm khán phách ngạn kinh đào

(Bình thản nhìn sóng lớn vỗ bờ giữa dòng thời gian)

Tiếp tục đọc “Cửu Vạn Phong_Phiên ngoại chi Nhất Biều Ẩm_Phần 8”