Cửu Vạn Phong_Phiên ngoại chi Nhất Biều Ẩm_Phần 7

CỬU VẠN PHONG

Tác giả: Hứa Duy Hạ

.

Dịch: Mặc Thủy

.

Phiên ngoại chi Nhất Biều Ẩm

Phần 7

Tạo hóa lai thị không ngôn khứ tuyệt tung

(Vận mệnh định sẵn đến là dối trá đi là vĩnh viễn)

Tiếp tục đọc “Cửu Vạn Phong_Phiên ngoại chi Nhất Biều Ẩm_Phần 7”

Cửu Vạn Phong_Phiên ngoại chi Nhất Biều Ẩm_Phần 6

CỬU VẠN PHONG

Tác giả: Hứa Duy Hạ

.

Dịch: Mặc Thủy

.

Phiên ngoại chi Nhất Biều Ẩm

Phần 6

Viễn tự hoang yên lạc nhật chi trung lai

(Đến từ nơi xa dưới bóng hoàng hôn hoang vu)

Tiếp tục đọc “Cửu Vạn Phong_Phiên ngoại chi Nhất Biều Ẩm_Phần 6”

Cửu Vạn Phong_Phiên ngoại chi Nhất Biều Ẩm_Phần 5

CỬU VẠN PHONG

Tác giả: Hứa Duy Hạ

.

Dịch: Mặc Thủy

.

Phiên ngoại chi Nhất Biều Ẩm

Phần 5

Cổ kim thùy tri anh hùng thị bạch thân

(Cổ kim ai biết anh hùng một thân đơn độc)

Tiếp tục đọc “Cửu Vạn Phong_Phiên ngoại chi Nhất Biều Ẩm_Phần 5”

Cửu Vạn Phong_Phiên ngoại chi Nhất Biều Ẩm_Phần 4

 CỬU VẠN PHONG

Tác giả: Hứa Duy Hạ

.

Dịch: Mặc Thủy

.

Phiên ngoại chi Nhất Biều Ẩm

Phần 4

Hạo khí trường tồn dư dữ nhữ giai vong

(Ta và ngươi cùng chết, hào khí vẫn còn mãi)

Tiếp tục đọc “Cửu Vạn Phong_Phiên ngoại chi Nhất Biều Ẩm_Phần 4”

Cửu Vạn Phong_Phiên ngoại chi Nhất Biều Ẩm_Phần 3

 CỬU VẠN PHONG

Tác giả: Hứa Duy Hạ

.

Dịch: Mặc Thủy

.

Phiên ngoại chi Nhất Biều Ẩm

Phần 3

Vu hạo ca cuồng nhiệt chi tế trung hàn

(Giá lạnh trong tiếng ca rực cháy)

Tiếp tục đọc “Cửu Vạn Phong_Phiên ngoại chi Nhất Biều Ẩm_Phần 3”

Cửu Vạn Phong_Phiên ngoại chi Nhất Biều Ẩm_Phần 2

CỬU VẠN PHONG

Tác giả: Hứa Duy Hạ

.

Dịch: Mặc Thủy

.

Phiên ngoại chi Nhất Biều Ẩm

Phần 2

Hoạn hải phù trầm tha nhân giá y thường

(Chìm nổi trong chốn quan trường chỉ đạt được hư vô)

Tiếp tục đọc “Cửu Vạn Phong_Phiên ngoại chi Nhất Biều Ẩm_Phần 2”

Cửu Vạn Phong_Chương 56

 CỬU VẠN PHONG

Tác giả: Hứa Duy Hạ

.

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 56   Phong trong Cửu Vạn Phong

(Cơn gió tự do trên bầu trời)

.

Bọn họ liều chết chiến đấu__13 tên giặc Kim, phải nộp mạng.

.

Tiếp tục đọc “Cửu Vạn Phong_Chương 56”

Cửu Vạn Phong_Chương 55

 CỬU VẠN PHONG

Tác giả: Hứa Duy Hạ

.

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 55   Kỷ trong Lý Bá Kỷ

(Thời đại của Lý Bá Kỷ)

.

Tuyên Hòa năm thứ bảy, mùa đông.

Kim Quốc lấy lý do Tống thu nhận một bại tướng của Liêu, gạt bỏ hiệp ước đồng minh với Tống, chia quân làm hai hướng phát động chiến tranh.

Tiếp tục đọc “Cửu Vạn Phong_Chương 55”

Cửu Vạn Phong_Chương 54

 CỬU VẠN PHONG

Tác giả: Hứa Duy Hạ

.

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 54  Lệ của Tức Hồng Lệ

(Nước mắt của Tức Hồng Lệ)

.

Mùa xuân là quãng thời gian đẹp nhất nơi biên quan__thật ra trong lòng người dân ở Liên Vân trại, xuân hạ thu đông đều là những ngày đẹp nhất.

Những người đã nhìn quen gió cát đại mạc đều rất khó thích nghi với sự bình dị của Trung Nguyên__cho nên Tức Hồng Lệ cho dù đã gả đi vẫn không rời bỏ Hủy Nặc Thành của mình.

Tiếp tục đọc “Cửu Vạn Phong_Chương 54”

Cửu Vạn Phong_Chương 53

 CỬU VẠN PHONG

Tác giả: Hứa Duy Hạ

.

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 53  Tức trong Tức Hồng Lệ

(Tiếc cho Tức Hồng Lệ)

.

Ngày xuân ấm áp hoa nở rực rỡ, Liên Vân trại nghênh đón Đại đương gia của họ trở về.

Cùng Đại đương gia trở về, còn có Đại trại chủ trước đây của họ__Cố Tích Triều.

.

Tiếp tục đọc “Cửu Vạn Phong_Chương 53”