Cửu Vạn Phong_Chương 52

 CỬU VẠN PHONG

Tác giả: Hứa Duy Hạ

.

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 52   Thủ trong Hảo Đối Thủ

(Bàn tay của đối thủ)

.

Thích Thiếu Thương và Cố Tích Triều quả thật đã rất lâu rồi không đến Tích Tình Tiểu Cư.

Tiếp tục đọc “Cửu Vạn Phong_Chương 52”

Cửu Vạn Phong_Chương 51

 CỬU VẠN PHONG

Tác giả: Hứa Duy Hạ

.

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 51   Đối trong Hảo Đối Thủ

(Đối thủ xứng đáng)

.

Sau khi nghĩa quân Phương Lạp thất bại, triều đình chuyển hướng binh lực về phía đông, cũng có một vài nhân sĩ giang hồ đến giúp Tống Giang.

Nhưng Kim Phong Tế Vũ lâu không đi.

Tiếp tục đọc “Cửu Vạn Phong_Chương 51”

Cửu Vạn Phong_Chương 50

 CỬU VẠN PHONG

Tác giả: Hứa Duy Hạ

.

Dịch: Mặc Thủy

.

 Chương 50   Khán trong Phương Ứng Khán

(Cách nhìn của Phương Ứng Khán)

.

“Nếu không phải căm hận đến tận xương tủy, oán niệm quá sâu, làm sao có thể đi quật mộ tổ tiên người khác được?”

“Nếu không phải chỉ toàn làm việc xấu, làm sao có thể khiến người khác oán giận đến vậy?”

Tiếp tục đọc “Cửu Vạn Phong_Chương 50”