Cửu Vạn Phong_Chương 49

 CỬU VẠN PHONG

Tác giả: Hứa Duy Hạ

.

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 49   Doanh của Phương Ứng Khán

(Chiến thắng của Phương Ứng Khán)

.

Khi đến được kinh đô đã là chiều ngày thứ hai, trải qua chặng đường vất vả, Thích Thiếu Thương và Cố Tích Triều đều đã mỏi mệt.

Tiếp tục đọc “Cửu Vạn Phong_Chương 49”