Cửu Vạn Phong_Chương 48

 CỬU VẠN PHONG

Tác giả: Hứa Duy Hạ

.

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 48    Hoàn trong Liên Hoàn Cục

(Vòng quay không dứt)

.

Lúc này Nhậm Lao nói, “Cố công tử, ngươi cảm thấy hai người các ngươi có khả năng thắng mười người chúng ta không?”

Cố Tích Triều nhìn Thích Thiếu Thương, sau đó lạnh nhạt nói với Nhậm Lao, “Không có khả năng.”

Tiếp tục đọc “Cửu Vạn Phong_Chương 48”

Cửu Vạn Phong_Chương 47

 CỬU VẠN PHONG

Tác giả: Hứa Duy Hạ

.

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 47  Cục trong Liên Hoàn Cục

(Thế cục liên hoàn)

.

Địch Phi Kinh nói xong, bên cạnh hắn đột nhiên xuất hiện bốn người khác.

Bốn cao thủ của Lôi gia.

Tiếp tục đọc “Cửu Vạn Phong_Chương 47”

Cửu Vạn Phong_Chương 46

 CỬU VẠN PHONG

Tác giả: Hứa Duy Hạ

.

Dịch: Mặc Thủy

.

.

Chương 46   Địch của Địch Phi Kinh

(Kẻ địch của Địch Phi Kinh)

.

Thích Thiếu Thương và Cố Tích Triều vốn có ý đến Thanh Hy, trước khi khởi hành lại nhận được bồ câu đưa thư của Vương Tiểu Thạch.

Tiếp tục đọc “Cửu Vạn Phong_Chương 46”

Quyết Chiến Phong Vân_Chương 44

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Quyết Chiến Phong Vân”

Dịch: Mặc Thuỷ

 .

CHƯƠNG 44

 .

Bộ Hoài Nghệ rất lo lắng, Thích Thiếu Thương lúc tỉnh lúc mê, còn tình trạng của Cố Tích Triều càng thê thảm hơn. Từ khi quay về, Phú Huệ Linh không dám rời y nửa bước, lúc nào cũng ở bên cạnh, chỉ sợ có chút sơ ý nào, Cố Tích Triều sẽ ngủ mãi không tỉnh. Bộ Hoài Nghệ không nhìn thấy gì, nhưng nàng biết rõ tình trạng của cả hai người rất không tốt.

Tiếp tục đọc “Quyết Chiến Phong Vân_Chương 44”