Quyết Chiến Phong Vân_Chương 43

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Quyết Chiến Phong Vân”

Dịch: Mặc Thuỷ

.

CHƯƠNG 43

 .

“Làm gì vậy? Hàng ma phục yêu? Kẻ nào cũng nổi lên sát ý, uổng công các người ăn chay niệm Phật………..” Phú Huệ Linh hơi thở dốc, phải gấp rút đuổi đến đây từ xa như vậy thật sự là làm khó một người ở tuổi tác của ông.

Tiếp tục đọc “Quyết Chiến Phong Vân_Chương 43”