Quyết Chiến Phong Vân_Chương 42

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Quyết Chiến Phong Vân”

Dịch: Mặc Thuỷ

 .

CHƯƠNG 42

 .

Mùi máu tanh nồng truyền đến, Giang Anh Nam nghi ngờ, bỏ mặc Cố Tích Triều và Ngũ Thể Thạch lại trong phòng, phi thân lên mái nhà tìm hiểu, dưới ánh trăng, Thích Thiếu Thương đang nắm chặt Nghịch Thủy Hàn, lạnh lùng nhìn hắn, bạch y nhuộm đầy máu tươi.

Tiếp tục đọc “Quyết Chiến Phong Vân_Chương 42”