Quyết Chiến Phong Vân_Chương 39

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Quyết Chiến Phong Vân”

Dịch: Mặc Thuỷ

CHƯƠNG 39

     “Qua đây, ta có chuyện muốn hỏi ngươi!” Cố Tích Triều nhìn Truy Mệnh rồi bực mình nói, bị người khác hạ dược lại còn muốn giải thích?? À không, không muốn giải thích.

Tiếp tục đọc “Quyết Chiến Phong Vân_Chương 39”

Quyết Chiến Phong Vân_Chương 38

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Quyết Chiến Phong Vân”

Dịch: Mặc Thuỷ

CHƯƠNG 38

 

“Cố Tích Triều!” Giang Triệu Xuân không biết cố ý hay vô tình mà tiếng kêu này vang lên vô cùng rõ ràng, tiếng ồn quanh hồ trong phút chốc biến mất.

Tiếp tục đọc “Quyết Chiến Phong Vân_Chương 38”

Quyết Chiến Phong Vân_Chương 37

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Quyết Chiến Phong Vân”

Dịch: Mặc Thuỷ

CHƯƠNG 37

     Không để ý đến Thích Thiếu Thương và Hách Liên Xuân Thủy đang gọi, Đường Hân Nhi một mình chạy đến một con hẻm nhỏ, bắt gặp một cái bóng màu tím nhạt.

Tiếp tục đọc “Quyết Chiến Phong Vân_Chương 37”