Quyết Chiến Phong Vân_Chương 36

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Quyết Chiến Phong Vân”

Dịch: Mặc Thuỷ

CHƯƠNG 36

 

Vô Tình thay Cố Tích Triều đưa ra một mệnh lệnh vô cùng hoang đường, lệnh tất cả các nha môn cho người đi tìm một nữ nhân ăn cơm, ở trọ không trả tiền, mà trước khi nàng đi lão bản và chưởng quỹ còn quỳ trước cửa cung kính vạn phần tiễn nàng. Vô Tình nhìn tờ công văn đó, tự cảm thấy tức cười.

Tiếp tục đọc “Quyết Chiến Phong Vân_Chương 36”