Cửu Vạn Phong_Chương 45

 CỬU VẠN PHONG

Tác giả: Hứa Duy Hạ

.

Dịch: Mặc Thủy

.

.

Chương 45 Nghĩa của Khởi Nghĩa Quân

(Lý tưởng của quân khởi nghĩa)

.

Quân khởi nghĩa dưới sự lãnh đạo của Phương Lạp thế như chẻ tre, chỉ trong một ngày đã chiếm được huyện thành Thanh Hy, một đường thẳng tiến về phía đông Chiết Giang, hướng về Biện Lương, khiến triều đình rất nhanh sau đó đã biết được cái gì gọi là thất bại thảm hại.

Tiếp tục đọc “Cửu Vạn Phong_Chương 45”