Cửu Vạn Phong_Chương 44

 CỬU VẠN PHONG

Tác giả: Hứa Duy Hạ

Dịch: Mặc Thủy

.

.

Chương 44  Ngữ của Cấp Thời Vũ

(Lời Cấp Thời Vũ nói)

.

Quay người lại nhìn đối phương. Cố Tích Triều khẽ nhíu mày, lúc ấy Thích Thiếu Thương cảm thấy như có sắc thu Giang Nam ẩn hiện được người nọ tô điểm thêm cho không gian này.

Tiếp tục đọc “Cửu Vạn Phong_Chương 44”