Cửu Vạn Phong_Chương 43

 CỬU VẠN PHONG

Tác giả: Hứa Duy Hạ

Dịch: Mặc Thủy

.

.

Chương 43   Sơn trong ẩn vu sơn

(Ngọn núi thật sự trong những ngày ẩn cư)

.

Thời gian luôn luôn vụt qua như tên bay, vừa chớp mắt đã đến mùa thu năm sau.

Những ngày ở Kim Phong Tế Vũ lâu dường như đã trở thành quá khứ.

Người ta thường nói, tiểu ẩn ẩn vu sơn, trung ẩn ẩn vu thị, đại ẩn ẩn vu triều1, hiện giờ ngoài thành Cô Tô đang vào độ cuối thu, lá phong đỏ rực rỡ hơn cả hoa tháng hai.

Tiếp tục đọc “Cửu Vạn Phong_Chương 43”