Quyết Chiến Phong Vân_Chương 35

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Quyết Chiến Phong Vân”

Dịch: Mặc Thuỷ

CHƯƠNG 35

     Truy Mệnh vừa nướng thịt thỏ, vừa uống rượu, đôi mắt không rời khỏi Y Nhân Hàn. Mấy ngày nay đi theo ông ta tìm Thích Thiếu Thương, Truy Mệnh đã bị kiếm pháp của Y Nhân Hàn dọa sợ, người nọ như một ngọn đuốc cháy mãi không tắt, mà những kiếm khách Trung Nguyên đến thách đấu giống như đám thiêu thân lao vào không ngừng, cuối cùng, chết thảm. Trên thực tế, không phải là do Y Nhân Hàn động thủ giết người, trừ ngày hôm đó ở quán trọ, ông ta chưa từng rút kiếm một lần nào. Chỉ là, kiếm không ra khỏi vỏ mà có thể giết người, ngược lại khiến những kiếm khách kia chết càng thảm thương hết, vỡ tim mà chết.

Tiếp tục đọc “Quyết Chiến Phong Vân_Chương 35”