Cửu Vạn Phong_Chương 42

 CỬU VẠN PHONG

Tác giả: Hứa Duy Hạ

 .

Dịch: Mặc Thủy

.

.

Chương 42   Loạn trong Quảng Lăng Loạn

.

Cố Tích Triều gật đầu, “Huyết Ngọc San Hô ở đâu?”

Triệu Cát vội vàng nói, “Ở thắt lưng.”

Cố Tích Triều đưa tay ra thăm dò, quả nhiên phát hiện ra một vật bên thắt lưng Triệu Cát, rút tay ra, chính là Huyết Ngọc San Hô đỏ thắm.

Tiếp tục đọc “Cửu Vạn Phong_Chương 42”

Cửu Vạn Phong_Chương 41

 CỬU VẠN PHONG

Tác giả: Hứa Duy Hạ

 .

Dịch: Mặc Thủy

.

.

Chương 41  Tán trong Quảng Lăng Tán

.

Khi bạch y cùng thanh sam vào cung, hoàng đế Triệu Cát vừa mới tan buổi triều sớm, đang ở ngự thư phòng ăn cháo Lạp Bát.

Tiếp tục đọc “Cửu Vạn Phong_Chương 41”