Cửu Vạn Phong_Chương 40

 CỬU VẠN PHONG

Tác giả: Hứa Duy Hạ

Dịch: Mặc Thủy

.

.

Chương 40 Phạn của Trương Phạn Vương

(Chén cơm của Trương Phạn Vương)

Tang lễ của Trương Thán rất đơn giản__nhưng không lạnh lẽo.

Bằng hữu huynh đệ của hắn từ khắp nới đổ về Biện Lương.

Tiếp tục đọc “Cửu Vạn Phong_Chương 40”