Cửu Vạn Phong_Chương 39

 CỬU VẠN PHONG

Tác giả: Hứa Duy Hạ

 .

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 39 Tiếu của Vương Tiểu Thạch

(Nụ cười của Vương Tiểu Thạch)

Khi đoàn người của Kim Phong Tế Vũ lâu về đến Biện Lương, đã là buổi sáng ngày thứ sáu.

Dù đã có ngựa tốt chạy nước rút, vẫn phải mất sáu ngày mới về đến kinh thành.

Tiếp tục đọc “Cửu Vạn Phong_Chương 39”

Quyết Chiến Phong Vân_Chương 33

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Quyết Chiến Phong Vân”

Dịch: Mặc Thuỷ

CHƯƠNG 33

     Miệng nói phải nhanh chóng về Lục Phiến Môn, nhưng liên tục mấy ngày nay, Truy Mệnh vẫn cứ vừa đi vừa nghỉ, thứ nhất là vì với tình trạng thân thể y hiện giờ không thể đi nhanh, thứ hai là vì nếu trở về gặp Nhị sư huynh y không biết phải làm sao. Tiếp tục đọc “Quyết Chiến Phong Vân_Chương 33”