Cửu Vạn Phong_Chương 38

 CỬU VẠN PHONG

Tác giả: Hứa Duy Hạ

Dịch: Mặc Thủy

Chương 38 Thiêu của Thích Thiếu Thương

(Ngọn lửa của Thích Thiếu Thương)

 .

Quán trọ Vọng Xuân trong thành Thương Lạc , thùng gỗ lớn đầy nước nóng đang tỏa khói.

Tàng Hồng hoa đỏ rực rỡ khiến mặt nước trở nên kiều mị vô biên.

Tiếp tục đọc “Cửu Vạn Phong_Chương 38”