Quyết Chiến Phong Vân_Chương 22

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Quyết Chiến Phong Vân”

Dịch: Mặc Thuỷ

.

CHƯƠNG 22

 .

“Trang chủ lại đến bàn chuyện làm ăn?” Cố Tích Triều nghiêng nghiêng đầu, cười khúc khích nhìn người vừa mới ngồi xuống bên cạnh.

“Không! Ta đến để thưởng thức mỹ cảnh.” Giang Anh Nam nhìn trăng, sau đó ánh mắt chuyển về hướng Cố Tích Triều, thấy làn da y phủ thêm một tầng hồng nhạt vì say.

Tiếp tục đọc “Quyết Chiến Phong Vân_Chương 22”

[Thích Cố] Bi khúc

Bi Khúc

Chế tác: Thanh Vân

Nguồn: bbs.qgwd.com

Dịch: Mặc Thủy

Cám ơn Nei đã giúp ta down bản raw *ôm*

.

Tiếp tục đọc “[Thích Cố] Bi khúc”