Cửu Vạn Phong_Chương 36

 CỬU VẠN PHONG

Tác giả: Hứa Duy Hạ

.

Dịch: Mặc Thủy

.

.

Chương36 Cố trong Cố Tích Triều

(Điều Cố Tích Triều nuối tiếc)

.

Cố Tích Triều cảm nhận được thân thể mình mỗi ngày từng chút từng chút biến hóa__vào sáng sớm ngày thứ bảy.

Buổi sáng ngày thứ bảy, người mà Dương Vô Tà và Gia Cát Thần Hầu phái đến tiếp ứng gặp đoàn người Thích Thiếu Thương và Cố Tích Triều ở Thương Lạc, Thiểm Tây.

Vùng núi Thương Lạc có rất nhiều rừng trúc, sắc xanh quanh năm khiến người ta có được cảm giác bình an.

Tiếp tục đọc “Cửu Vạn Phong_Chương 36”