[Thích Cố] Song thành – Cho dù không có ngày mai

Song Thành

Cho Dù Không Có Ngày Mai

Chế tác: Clytze

Nguyên tác: Song thành by Long Mã Giáp

Nguồn: bbs.qgwd.com

Dịch: Mặc Thủy

Lời dịch giả: MV làm cho đồng nghiệp văn Song Thành

.

Tiếp tục đọc “[Thích Cố] Song thành – Cho dù không có ngày mai”

[Thích Cố] Giọt lệ

Giọt Lệ

Chế tác: Diệp Lạc Quy Lâm

Nguồn: tudou.com

Dịch: Mặc Thủy

Lời dịch giả: Hình ảnh trong Mv không hoàn hảo, ta có thể thừa nhận như thế, nhưng vẫn rất thích bài nhạc, thích từ rất lâu rồi, nên ta làm, thế thôi.

.

Tiếp tục đọc “[Thích Cố] Giọt lệ”