Tiền Thế_Vĩ Thanh

TIỀN THẾ

Tác giả: Tiểu Hoa

Dịch: Mặc Thủy

.

VĨ THANH

.

     Tam quốc phân Hán, Ngụy, Tấn thống nhất; ngũ hồ loạn hoa, Tùy tiếp Nam Tống; Huyền Vũ Môn biến, Đại Đường thịnh thế, Hoàng Sào khởi nghĩa, ngũ đại thập quốc; Trần Kiều binh biến, Thái Tổ lập Tống; Liêu Kim phạm cảnh, phong vũ phiêu diêu; thời gian thoáng qua, đã đến những năm đầu Huy Tông Bắc Tống.

     Tiếp tục đọc “Tiền Thế_Vĩ Thanh”

Tiền Thế_Chương 8

TIỀN THẾ

Tác giả: Tiểu Hoa

Dịch: Mặc Thủy

 .

CHƯƠNG 8

NHƯ THẾ

 .

     Địa Tạng Bồ Tát. Người lập thệ “địa ngục bất không, thệ bất thành Phật”, muốn mang chúng sinh thoát khỏi bể khổ. Ta giờ đã chìm đến tầng sâu nhất của địa ngục, không thể siêu thoát, cầu xin người cứu ta.

     Tiếp tục đọc “Tiền Thế_Chương 8”

Quyết Chiến Phong Vân_Chương 21

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Quyết Chiến Phong Vân”

Dịch: Mặc Thuỷ

CHƯƠNG 21

     “Sao vậy? Muốn cướp vợ của Tiểu Yêu, chạy trốn cùng Hồng Lệ sao?” Thích Thiếu Thương rất muốn đùa một chút, phá vỡ không khí trầm mặc nặng nề, chỉ là Cố Tích Triều không quan tâm, liếc hắn một cái.

Tiếp tục đọc “Quyết Chiến Phong Vân_Chương 21”