Tuyển tập truyện cười Thích Cố_Phần 2

TUYỂN TẬP TRUYỆN CƯỜI THÍCH CỐ

Tác giả: Hoắc Thanh Đồng

Dịch: Mặc Thủy

.

.

. Tiếp tục đọc “Tuyển tập truyện cười Thích Cố_Phần 2”

Tuyển tập truyện cười Thích Cố_Phần 1

TUYỂN TẬP TRUYỆN CƯỜI THÍCH CỐ

Tác giả: Hoắc Thanh Đồng

Dịch: Mặc Thủy

.

Tiếp tục đọc “Tuyển tập truyện cười Thích Cố_Phần 1”

[P] Tác phẩm trong giờ học…

đề nghị ko ai được cười ta nha, cuời là ta lặn luôn ấy.

hình vẽ trong lúc ta sắp ngủ gục trong lớp

. Tiếp tục đọc “[P] Tác phẩm trong giờ học…”