Tiền Thế_Chương 6

 

TIỀN THẾ

Tác giả: Tiểu Hoa

Dịch: Mặc Thủy

 

CHƯƠNG 6

LÀ ĐÂU

 

     Oan hồn hắn trôi lơ lửng, xuyên qua Nam Thiên Môn, thẳng đến hoàng tuyền. Tiếp tục đọc “Tiền Thế_Chương 6”