Quyết Chiến Phong Vân_Chương 20

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Quyết Chiến Phong Vân”

Dịch: Mặc Thuỷ

 .

CHƯƠNG 20

 .

Tề Thiệu Sơn đến gặp Cố Tích Triều và Tức Hồng Lệ, nói có người làm chứng cho y, Phong Tuấn Kiệt không phải do y giết. Cố Tích Triều nhướn mày, ai là người tốt bụng như vậy? Tiếp tục đọc “Quyết Chiến Phong Vân_Chương 20”