Cửu Vạn Phong_Chương 31

 CỬU VẠN PHONG

Tác giả: Hứa Duy Hạ

 .

Dịch: Mặc Thủy

 .

 .

Chương 31 Tử ước, tử ước

(thề nguyền sinh tử)

 .

Khi Cố Tích Triều dứt lời, tất cả những người đứng trong đại sảnh Đường Gia Bảo lúc ấy đều cảm nhận được tử khí lẩn khuất đâu đó.

‘Tử khí’ là cái gì?

Là loại khí chỉ có ở người chết. Tiếp tục đọc “Cửu Vạn Phong_Chương 31”