Quyết Chiến Phong Vân_Chương 15

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Quyết Chiến Phong Vân”

Dịch: Mặc Thuỷ

CHƯƠNG 15

     Hôn sự của Hách Liên Xuân Thủy thật ra không phải bị hủy bỏ, hơn nữa, lần này cũng không phải do lỗi của Thích Thiếu Thương. Yên Ba sơn trang đã gửi thiệp võ lâm đến Hủy Nặc thành, Giang Anh Nam thành tâm mời giang hồ đệ nhất mỹ nhân đến tham dự, Tức Hồng Lệ đương nhiên buộc phải đi, mà nếu nàng đi, hôn lễ tất nhiên không thể tiến hành đúng hạn. Tiếp tục đọc “Quyết Chiến Phong Vân_Chương 15”