[Thích Cố] Sàng tiền minh nguyệt quang

Sàng Tiền Minh Nguyệt Quang

Chế tác: Hắc Đào Tiếu

Nguồn: tudou.com

Dịch: Mặc Thủy

Lời dịch giả: muốn làm cái này đã lâu, ta lại cứ ngâm dấm mãi không làm, giờ thì tốt rồi, được ngắm mỹ nhân thỏa thích là điều hạnh phúc nhất a. Cảm giác mỹ nhân và trăng thật là hợp.

Tiếp tục đọc “[Thích Cố] Sàng tiền minh nguyệt quang”