[Thích Cố] Quyết thắng thiên lý

QUYẾT THẮNG THIÊN LÝ

Tác giả: Mộ Nhạc

Dịch: Mặc Thủy

TRÍCH

CHƯƠNG 1

KỲ ĐÌNH TỬU QUÁN

. Tiếp tục đọc “[Thích Cố] Quyết thắng thiên lý”

[Thích Cố] Quyết thắng thiên lý

Quyết Thắng Thiên Lý

Chế tác: Cửu Nhậm

Nguyên tác: Quyết thắng thiên lý by Mộ Nhạc

Nguồn: tudou.com

Dịch: Mặc Thủy

Lời dịch giả: dạo này tự nhiên có hứng làm MV hiện đại, thấy cái này đẹp ta mới làm. Tính ra, đây là bộ tổng hợp, có cả Phương Vô nữa ấy, nàng nào có hứng thì làm cái MV của Phương Vô trong bộ này nhé.

Với lại, các nàng thấy có gì chưa ổn cứ góp ý để lần sau ta còn sửa nữa.

Cảnh báo là, chữ trong này chạy với tốc độ ánh sáng, mọi người chuẩn bị tinh thần a.

 

  Tiếp tục đọc “[Thích Cố] Quyết thắng thiên lý”