[Thích Cố] Lục thế phong ấn – Đối địch chi Bất hối

Đây là MV Thích Cố đầu tiên ta xem, cũng là MV khiến ta yêu mỹ nhân nhiều như thế. Được dịch nó là một điều rất hạnh phúc (dụ được Mộc Thiên Di làm chung càng hạnh phúc hơn) đối với ta.

Vì đây là một MV nổi tiếng, ta sẽ không viết giới thiệu đâu (thật ra là vì lười), các nàng có thể xem giới thiệu tại nhà Mộc Thiên Di.

—————–

Lục Thế Phong Ấn – Đệ tam thế

Đối Địch chi Bất Hối

Chế tác: Khuyết Xuất Ảnh Tùy

Dịch: Mặc Thủy

Phụ đề: Mộc Thiên Di

 

Tiếp tục đọc “[Thích Cố] Lục thế phong ấn – Đối địch chi Bất hối”