Quyết Chiến Phong Vân_Chương 13

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Quyết Chiến Phong Vân”

Dịch: Mặc Thuỷ

CHƯƠNG 13

     Đường Long Nguyệt lao vào đại sảnh, hạ nhân vừa báo lại với hắn rằng Thiết Thủ đưa tiểu thiếu gia quay về. Vốn dĩ phải là chuyện đáng mừng, nhưng sắc mặt người báo tin lại có phần kỳ lạ, phu phụ Đường Long Nguyệt không dám chậm trễ nửa khắc, vội vã đến đại sảnh.

Tiếp tục đọc “Quyết Chiến Phong Vân_Chương 13”