[Thích Cố] Đại nhạn quy

Đại Nhạn Quy

Chế tác: Thự Quang U Linh

Nguồn: tudou.com

Dịch: Mặc Thủy

Lời dịch giả:

Bài hát được trích một phần làm nhạc nền cho MV, phía dưới là bài gốc.

  Tiếp tục đọc “[Thích Cố] Đại nhạn quy”