Quyết Chiến Phong Vân_Chương 8

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Quyết Chiến Phong Vân”

Dịch: Mặc Thuỷ

 

CHƯƠNG 8

 

      “Giang Anh Nam giết tổng quản của mình rồi mời ngươi thay?” Thiết Thủ rất kinh ngạc. Cố Tích Triều cho dù không hề tự tay động thủ vẫn gây ra tinh phong huyết vũ khắp nơi.

     “Hắn chẳng qua chỉ muốn có kho báu trong Mộc Quan Âm mà thôi.” Cố Tích Triều khẽ cười đáp. Vô Tình nhìn y một lúc lâu, nhíu mày.

     “Ngươi bị thương?” hai người dù sao cũng đã từng sống chung trong một khoảng thời gian, Vô Tình rất quen thuộc với từng cử động của Cố Tích Triều.

     Tiếp tục đọc “Quyết Chiến Phong Vân_Chương 8”