Quyết Chiến Phong Vân_Chương 7

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Quyết Chiến Phong Vân”

Dịch: Mặc Thuỷ

 

CHƯƠNG 7

 

     Kiếm tấn công với tốc độ cực nhanh, trong quãng thời gian không có võ công, Cố Tích Triều đã luyện thành khả năng xuất kiếm trong vô thanh vô tức. Khoảng cách giữa hai bên khá gần, Nghịch Thủy Hàn tỏa ra khí lạnh bức người, nếu Giang Anh Nam không phải là một nhân vật lợi hại thật sự, e rằng chiêu vừa rồi là nhất kiếm xuyên tâm.

     Tiếp tục đọc “Quyết Chiến Phong Vân_Chương 7”