Quyết Chiến Phong Vân_Chương 6

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Quyết Chiến Phong Vân”

Dịch: Mặc Thuỷ

 

CHƯƠNG 6

 

     “Thừa Ân người này quá dễ kích động, mong Cố công tử đừng trách tội!” Giang Anh Nam cười hào sảng.

     Một người trên dưới ba mươi tuổi, y phục hoa lệ, tiêu sái đáp xuống trước mặt Cố Tích Triều. Y lùi lại một bước, không phải vì sợ hắn, mà vì sợ máu của Ông Thừa Ân sẽ khiến y vấy bẩn. Tiếp tục đọc “Quyết Chiến Phong Vân_Chương 6”