Cửu Vạn Phong_Chương 28

 CỬU VẠN PHONG

Tác giả: Hứa Duy Hạ

 

Dịch: Mặc Thủy

 

 

Chương 28 Họa trận, họa trận

 

Trương Thán dường như rất vui.

Hắn tỏ ra không hề sợ hãi.

Hắn cười thật lớn, “Lâu chủ, Cố công tử, bản công tử ra trận đây!”

  Tiếp tục đọc “Cửu Vạn Phong_Chương 28”