Quyết Chiến Phong Vân_Chương 5

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Quyết Chiến Phong Vân”

Dịch: Mặc Thuỷ

 

CHƯƠNG 5

 

     Truy Mệnh và Thiết Thủ quay về Lục Phiến Môn đúng lúc Thủy Phù Dung và Tập Mai Hồng có mặt, không tránh khỏi một trận đại loạn, vừa hôn vừa nựng, khiến Đường Mạc vốn đang ngủ yên trong tay Truy Mệnh thức giấc, vì bị hai nàng đánh thức mà khóc lên. Cuối cùng phải nhờ đến Vô Tình mới dỗ nó ngủ được, dẫn theo Tam Kiếm Nhất Đao bốn thư đồng bên cạnh, y quả nhiên rất biết cách chăm sóc trẻ con. Tiếp tục đọc “Quyết Chiến Phong Vân_Chương 5”