Cửu Vạn Phong_Chương 27

 CỬU VẠN PHONG

Tác giả: Hứa Duy Hạ

 

Dịch: Mặc Thủy

 

 

Chương 27 Thư trận, thư trận

 

Phương Hận Thiếu vừa bước vào trận, đã cảm thấy chóng mặt hoa mắt.

Trước mắt là vô số những dải lụa trắng lướt qua, tốc độ cực nhanh.

Hắn căn bản không thể thấy được trên lụa viết những gì.

  Tiếp tục đọc “Cửu Vạn Phong_Chương 27”