Cửu Vạn Phong_Chương 26

 CỬU VẠN PHONG

Tác giả: Hứa Duy Hạ

 

Dịch: Mặc Thủy

 

 

Chương 26 Phá quan, phá quan

(vượt qua cửa ải)

 

Có lẽ những người đứng đầu thường thích thể hiện uy nghiêm của bản thân trong thời khắc cuối cùng.

Cho nên lúc này, Đường lão thái thái mới lên tiếng.

 

“Thích lâu chủ và Cố công tử liệu có hứng thú thử vượt qua cửa ải của Đường Môn?”

  Tiếp tục đọc “Cửu Vạn Phong_Chương 26”