[Thích Cố] Trảm Sầu chi Ám Hương

Trảm Sầu chi Ám Hương

Chế tác: Khai Tâm Diệp Tử

Nguyên tác: Trảm Sầu by Tuyền Nhi

Nguồn: tudou.com

Dịch: Mặc Thủy

Lời dịch giả: Lời dịch chỉ có nghĩa trong MV. Và MV được chế tác cho Đồng nghiệp văn Trảm Sầu.

 

Tiếp tục đọc “[Thích Cố] Trảm Sầu chi Ám Hương”