Tiền Thế_Chương 3

TIỀN THẾ

Tác giả: Tiểu Hoa

Dịch: Mặc Thủy

 

CHƯƠNG 3

TÌNH CHÂN

 

     Từ lúc Tích Triều nói với hắn “vậy ngươi cứ việc nhìn”, hắn như có được thánh chỉ, mỗi ngày đều cười vui vẻ mà ngắm nhìn y không thấy chán. Tích Triều lại chỉ đứng bất động, đối với sự vật khác đều không nghe không thấy. Hắn cũng không dám cầu mong gì hơn, chỉ sợ ngày nào đó Tích Triều sẽ lại hóa thành bích liên, lúc đó sẽ không thể nhìn thấy y nữa.

     Tiếp tục đọc “Tiền Thế_Chương 3”