Hắc

Khi mỹ nhân là xã hội đen…….? Ai dám nói không đẹp………….?

…………………….

Hắc

Chung Hán Lương và Lâm Chí Dĩnh

 

 

 

 

 

………………………

 

Đang cuồng nên up, nếu có hứng sẽ làm lại vietsub